home

Na een loopbaan in het theater bij Het Nationale Ballet begon Helen pas op latere leeftijd met tekenen en schilderen. Zij volgde 4 jaar lang de schildersvakopleiding in de avonduren aan de Ruudt Wackersacademie. Daar kreeg zij onder meer les van Sam Drukker, Onno Boerwinkel, Ruudt Wackers en Kurt Löb. Later werkte zij bij verschillende andere kunstenaars om zich verder te ontwikkelen (o.a. Hans Abbing en Sandra Derkx).
Helen schildert naar de waarneming en maakt doorgaans figuratief of van de figuratie afgeleid werk. Schilderen is voor haar een manier om zichzelf steeds opnieuw uit te dagen in het zoeken naar schoonheid en prikkeling in het alledaagse. Hoe vorm, licht en kleur op elkaar inwerken, elkaar versterken of afzwakken blijft een spannende ontdekkingstocht.

Zowel dagelijkse voorwerpen als de mens zijn haar inspiratiebron. Naast vrij werk schildert Helen portretten in opdracht (alleen volwassenen).

In het verlengde van haar werk als psycholoog en coach in de organisatieadviespraktijk geeft Helen ook schilderworkshops voor bedrijven en groepen. Schilderen dient hier als middel en metafoor voor teambuilding, samenwerking en reflectie op de eigen loopbaan.